Välkommen till skolgångens förskola

En aktiv förskola i en vacker miljö med skiftande natur i Höllviken

Läs mer

OM FÖRSKOLAN


Skolgångens förskola ligger i en vacker miljö med skiftande natur med allt från skog till strand. Förskolans utemiljö är väl tilltagen med träd, buskar och en härlig gräsklädd kulle som utmanar!

Förskolan, som var kommunal fram till 2009, drivs nu som ett aktiebolag. Vi följer Vellinge kommuns regler gällande barnomsorg och avgifter, men har en egen kö och vi tillämpar syskonförtur.

Det finns sex avdelningar med plats för ca 18 barn/avdelning med åldersblandade grupper 1-5 år. På varje avdelning arbetar tre utbildade förskollärare och barnskötare. I vårt stora, moderna kök arbetar en köksansvarig och ett köksbiträde. Här lagas all mat från grunden och allt bröd bakas på förskolan. Det doftar härligt varje dag! Ett städbolag sköter lokalvården och ansvarig för verksamheten är rektor Lena Nordström.

VÅR VISION


Vi strävar alltid efter barnens bästa. I allting vi gör finns det alltid ett aktivt arbete för att skapa delaktighet, glädje, kunskap och trygghet.

Tillsammans skapar vi en förtroendefull och hållbar verksamhet där alla får trivas och utvecklas - i en miljö som främjar goda relationer, glädje och lustfyllt lärande!

PEDAGOGIK


Vi har ett projektinriktat arbetssätt enligt förskolans läroplan (Lpfö -18) där vi utgår från barnens intressen. Genom vårt pedagogiska årshjul som vi följer systematiskt, får vi in alla läroplanens områden; motorik, språk, matematik, teknik, skapande/musik och natur. Alla projekt anpassas efter barnens utvecklingsnivå.

Dagarna på förskolan varieras mellan inne- och uteaktivitet. Vi har planerade utedagar, då vi promenerar till närliggande lekplatser och skogsdungar. De yngsta barnen vilar middag utomhus på små sängar där de sover gott. De äldre barnen kan göra lite längre utflykter i närområdet, delta i något hälsoprojekt eller åka iväg på något intressant studiebesök.

Under läsåret firar vi traditioner som återkommer varje år: ”höstlopp”, ”höstfest”, ”Nobelfest”, Lucia, Jul, ”nallefest”, ”mellofest”, påsk, ”vårgång”, förskolans dag och sommarfest med middag och ”utspark” för barnen som ska börja förskoleklass.

HÄLSA


Som förskola har vi äran att få vara delaktiga under den största utvecklingen i ett barns liv, därför har vi ett stort fokus på en aktiv verksamhet, bra mat och trivsam miljö.

På förskolan har vi ett eget kök med en utbildad kock som står för samtliga måltider på förskolan. Dagligen serveras en varierad meny av hälsosam kost, tillagad på riktiga matvaror.

Med rätt näring och energi skapar vi möjligheterna för en god hälsa på förskolan och en bra balans i vår verksamhet, vilket bidrar till en hälsosam utveckling hos barnen.

HÅLLBAR FRAMTID


För oss på skolgångens förskola är det viktigt med en hållbar framtid. Del av utbildningsmiljön innebär att lära barnen mer om jordbruk, miljö och om hållbar och bra mat i allmänhet. Det kan bland annat vara en tur till en lokal gård, odlingsprojekt på förskolan, eller något så enkelt som att minska matsvinnet.

Som en del av Europeiska unionens arbete för ett hållbart jordbruk, får förskolan stöd genom Europeiska garantifonden för jordbruket, som delvis finansierar mjölken som serveras. Detta medger att hållbara mejeriprodukter av hög kvalité finns till alla barn.

BLANKETTER

Nedan hittar du blanketter och information om hur de ska fyllas i.

Anmälan till förskolan

Här hittar du information om hur du söker en plats på förskolan

Klagomålsblankett

Här framgår hur du skickar in en klagomålsblankett och hur vår klagomålshantering går till

Specialkost

Här hittar du blankett för önskemål om specialkost

GDPR information

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR.

KONTAKT

Nedan hittar du information om vart vi finns och hur du kommer i kontakt med oss. Om du vill söka om en plats hänvisar vi till anmälningsblanketten ovan.

Skolgångens förskola Höllviken AB

Skolgången 3
236 33 Höllviken

skolgangen@skolgangen.se

0705-959877