Modellen_logga1.jpg

 

 

 

 

 

 


____________________


Anmälan till

Skolgångens förskola i Höllviken AB


Vi godkänner med denna anmälan att våra uppgifter sparas i köregistret i väntan på plats

 

Datum

…………………………..

 

 

Barnets efternamn, tilltalsnamn

 

 

 

Personnummer (10 siffror)

 

 

Placering önskas fr o m datum

 

 

 

 kommer från annan förskola? vilken?

         

 

endast 15 h/vecka pga föräldraledig

 

endast 15 h/vecka pga arbetssökande

 

 

Vårdnadshavare

 

 

 

Gemensamt

 

Kvinna

 

Man

 

Annat

Adress

 

 

Postadress

Telefonnummer, bostad

 

 

tel arbete, vårdnadshavare 1

tel arbete, vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 1,  efternamn, tilltalsnamn

 

 

 

Personnummer (10 siffror)

 

Vårdnadshavare 2 efternamn, tilltalsnamn

 

Personnummer (10 siffror)

 

 

 

Texta Mailadress:

 

 

                     

 

 

…………………………………………………          …………………………………………………

Vårdnadshavares underskrift                                         Vårdnadshavares underskrift

 

Sänd denna anmälan till nedanstående adress:

Skolgångens Förskola i Höllviken, Skolgången 3, 236 33 Höllviken

 
stäng