Avgifter

Barnet har rätt att vistas på förskolan, på anvisad plats,
under tiden du som förälder arbetar eller studerar + restiden.

Har föräder/föräldarna semester eller är lediga har barnet inte rätt att vistas på förskolan.


Avgiften tas ut enligt maxtaxa från det att man fått en plats anvisad, detta gäler vid sjukdom, semester, uppsägningstid,
studiedagar för personal samt inskolningstiden.


Maxtaxan 20190101


Barn 1, 3% av den för föräldrarna gemensamma inkomsten högst 1478:-/mån

barn 2, 2%  högst 986:-/mån

barn 3, 1% av inkomsten högst 493:-/mån


Avgift för allmän förskola

avser barn som under året fyller 3 år, från 1.9  fördelas avdraget lika över årets alla månader och ger en snitt kostnad.

 

Avgiften debiteras från den datumen det finns en erbjuden plats, även under inskolningen.

detta gäller även under uppsägningstiden som hos oss är 3 månader.


Avgiften faktureras innevarande månad runt den 15:de, med betalning den sista i månaden,
se fakturan.  Det är föräldrarnas skyldighet att se till att avgiften betalas i tid.


Faktureringen sker via ett företag som debiterar 60:- i påminnelseavgift om den inte betalas i tid.
därefter skickas fakturan till inkasso
och därefter till kronofogden för indrivning.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp en plats som inte betalas.
 
stäng