lasbild.jpg

Boklån

Hösten 2014 fick vi låna böcker från biblioteket, i Estell projektet.

Böcker som fanns tillgängliga för lån på förskolan. 

Vi upplevde att detta blev uppskattat och tycker det är synd att inte fortsätta. 
Bibliotekets böcker är på nästa förskola. 

Vi har nya egna bokhyllor

 nu finns 18 böcker på varje
hall att låna hem.

Välkomna att låna hem och läsa för era barn.

 
stäng