Skolgångens förskolas föräldraråd

I april 2009 bildade vi ett föräldraråd med åtta föräldrarrepresentanter 

Förskolechef är alltid med medan personalrepresentanterna kan skifta

beroende på vilka ämne som ska behandlas. 

 

Kontakt

skolgangen@skolgangen.se

Direktkontakt föräldraråder ;

foraldraradet@skolgangen.se

 

 

 

Planerade föräldraråd

Maj/juni

 

 

Minnesanteckningar från mötet till vänster uppe.

 

 
stäng