Välkommen till Skolgångens Förskola!

Den kreativa förskolan i Höllviken!

 

 

Skolgångens förskola i Höllviken

Vi ligger i en vacker miljö med skiftande natur med allt från skog till strand.

Vår gård är väl tilltagen med kulle, träd och buskar liksom lekredskap som utmanar.

Barnen leker ute varje dag, i alla väder.

 

två förmiddagar i veckan är barnen indelade i åldershomogena grupper som i genomsnitt består av 10-12 barn.

3, 4 och 5-åringarna 

ibland de  lämnar förskolans gård och ger sig iväg ut i vårt grannskap,
det handlar om allt från naturen i sig, till NO och miljö. 

I ateljéerna får de skapa med olika material och utveckla sin fantasi och kreativitet.

Här gör vi också  experiment av olika slag.

språk och matematik lär de sig bland annat att känna igen bokstäver och siffror med rim och ramsor på ett lustfyllt sätt

 

De yngsta barnen är under aktivitetsgruppstid, alltid i samma lokal och med samma personal, färre barn och mer personal.  Deras aktiviteter  består av skapande, språk, matematik, utevistelse och rörelselekar anpassat efter ålder. 

Efter maten sover barnen utomhus under tak.

 

Vi bedriver  pedagogisk verksamhet varje dag,  hela dagen, för alla barn.

 

Alla barn är ute under dagen!

Vår gård är stor och erbjuder många möjligheter. Här finns buskar och halvstora träd, sandlådor och lekredskap såsom cyklar, målade hagar, siffror/bokstavsormar och mycket annat.

 

Vår förskola består av sex hallar med cirka 18  barn i varje.

Hallarna heter Blå, Röd, Gul, Orange, Grön och Lila.

Blå, Röd och Gul arbetar mycket tillsammans på morgnar och eftermiddagar, 
så gör även Orange, Grön och Lila. 

Alla barn har en pedagog som mentor, som man dagligen är tillsammans med.

Vi har hög personaltäthet.

All verksamhet genomsyras av matematiktänkande

 

Personalgruppen består till stor del av högskoleutbildade förskollärare/lärare
 åldersblandningen i personalgruppen är god.
 

Verksamheten befinner sig, som sig bör, i ständig utveckling.


Vi har tillgång till specialpedagog 

 

Föräldraråd

 2009  bildade vi ett föräldraråd med sex föräldrarrepresentanter. .

Föräldrarådet brukar ordna grill och arbetsdag för en gemytlig samvara på förskolan. 

 

Förskolans uppdrag

 Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

Verksamheten skall vara lärorik, trygg och rolig för alla deltagande barn.

 

Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet,

där omsorg, fostran och lärande bildar en naturlig helhet.

 

De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla självförtroende och tillit.

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och

deras vilja och lust att lära skall stimuleras.

 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö

som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter

och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

 

Leken är viktig för barnens utveckling och lärande.

Ett medvetet bruk av leken främjar varje barns utveckling.

Lärandet skall prägla all verksamhet i förkolan.

I lekens och den lustfyllda lärandets olika former

stimuleras fantasi, inlevelse och kommuniation.


Barn söker och erövrar kunskap genom att iaktta, samtala,  testa och reflektera.


 

 

Vi finns också på:

https://www.facebook.com/Skolgangens/


 

 

 

 

 

 

Modellen_logga1.jpg

För att ställa ditt barn i kö,
skriv ut en anmälan från denna sida och skicka in. 

Ju tidigare du ställer barnet i kö, ju säkrare blir platsen.


Förskolechef

Lena Nordström

För köinformation kontakta 

biträdande förskolechef Malin Persson

0705959877

 Vi planerar en verksamhet som ser till barnens bästa. Det innebär att vi har en kö för var åldersgrupp; allt för att få bra fördelning i aktivitetsgrupperna.

Mailadress

skolgangen@skolgangen.se


Vi har ett väl tilltaget tillagningskök där maten lagas från grunden och allt vårt bröd är bakat här..

 

 Vi följer relevant  forskningen på området!  Via  Skolverket bla

 

Våra telefonnummer

Ankaret 040-450893

Ateljen 040-450892 

 

Syskonförtur

I möjligaste mån tillämpar vi syskonförtur

 

Vi har öppet hela året om!

även under semestertider. sova_002.jpg

På liggunderlag , i varma sovsäckar och varma kläder sover de middag i alla väder

 


Uppsägning av barnomsorgsplats

Vi har tre månaders uppsägningstid.  

Uppsägningen ska vara skriftlig! 
stäng