Förskolan ska bl a sträva efter att varje barn

·       utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp.

vi_raknar_med_tarning_till_hemsida.jpgvi_ritar_manadsbilder_till_hemsidan.jpgvi_spelar_spel.jpgtranar_finmotorik_till_hemsidan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan ska bl a sträva efter :

·        att utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturkunskap och teknik. ·       Att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

·        att erbjuda barnen en god miljö för utveckling, lek och lärande.


 

Genomförande:

Vi använder foton och namnkort.

Barnen får själv bestämma var sitt eget kort ska sitta, över, bredvid, under.

Vi läser sagor, spelar spel och lägger pussel och leker lekar som stärker rumskänslan.

Vi räknar 1 - 5 och räknar antal barn på samlingen. Vi pratar storlek, såsom liten, stor, lång och kort.

Räkna frukter - hur många delar blir en hel.
Vi sorterar lekmaterial utifrån färg eller storlek

Vi spelar spel - och vänta på sin tur.

Vi tar på oss våra "Matteglasögon"

 

 

12.jpg13.jpgbalansera_till_hemsidan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförande:

Vi använder utemiljön som ett pedagogiskt rum för barnen att utforska.
Vi hittar platser i närområdet som stimulerar barnens grovmotoriska rörelser.

 

Vi tittar på djur ex småkryp, växter och träd.

 

Vi har ett eget träd som vi återkommer till en gång i månaden och ser naturens skiftningar.

 

Vi genomför lättare experiment.  

Upplever olika väder såsom blåst och regn strålande sol och kallt. 

 

 

 

 

 

 

rakna_noga.jpg

mala_6.jpg

vart_trad.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan ska bla sträva efter att varje barn

 

·        utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer såsom i lek, bild och rörelse.

 

Vårt mål ärAtt sprida glädje, nyfikenhet och ett intresse att skapa.

Att träna blandtekniker så att barnen får ett stort färgspektrum att arbeta med.Väcka intresset för skapande i alla former.

Barnen ska få jobba med olika material.

Att våga släppa loss och skapa utifrån sin egen förmåga.

 

vattenfarg.jpg9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mala_med_pastell_till_hemsidan.jpg

 

vi_tussar_med_skumgummi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Beppo_till_kort.jpgbeppo.jpgKrokodilernas lilla mascot får vara med i allt vi gör!

 

 
stäng