Språk och matematik 

 

 Geobrädet, pärlplattor, nallar och miniröris.  Spelade Bingo, pratade om våra adresser -var bor du?

stämplade siffror, väga m.m.

Man använder matte/språk  på många sätt, man kan mäta m.m. hur lång är du.

Nedan ses barnen använda "Screwy" en övning där barnen tränar såväl färger som geometriska former genom att skruva på muttrar efter ett givet mönster.

 

sprak.jpg

sprak_2.jpg

b_1.jpgb_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b3.jpgb_4.jpgb_5.jpgb_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

b9.jpg

 

 

 

Hur många är det nu? är det lika??

Här kopierar han ett mönster i en befintlig pärlrad.

ovan tv syns ett djur suddoko


 

 

 

Födelsedagar firar vi i aktivitetsgrupperna,

vi tar fram kronan och kungastolen till födelsedagsbarnet.

 

fodelsedag.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-åringarna:

 

Vi har presenterat samlingsformen för hösten där vi använder flano, sen arbetade de med mattematerialet. Vi pratade om att säga tack och hej på olika språk. Nya spelet presenterades och barnen fick uppgifter från detta. Spelet består av plast skruvar och muttrar i olika färger som ska monteras efter ett färdigt mönster. Övning i färger och mönster har varit med mattematerialet och pärlor. Lägesbeskrivningar tränades också.

Samlingen innehåller bla. bilder av barnen kontra namnet, de får räkna bokstäver och ordna efter längden på namnet. De pratade om smak och var den sitter på tungan eftersom äpplena upplevdes som sura. 

Läges beskrivningar och mönsterkopiering tränadas genom spel och lek.

Träning på årets månader, barnen fick sitta i ordning som de fyller år.  Lego används i leken. Månadssången används på många sätt bland annat får barnen resa sig när deras månad kommer upp. Man har pratat om ögonfärg och olikheter, allt används för att räkna hur många har bruna/blå ögon osv. Vi spelade Kimslek och bingo.

Hur olika bokstäver låter och hur man kan ljuda samman ord. Repeterade månadsvisan. Spelade med sifferpussel.

Fotografen var på besök. Nya spel användes honungsspelet m.m.  Besök på Nallegudstjänsten i Stora Hammarskyrka. Eget gosedjur fick följa med.  Träning med geometriska former en geogubbe med förbestämda färger/form. På allhelgonalovet gick vi till St Hammars kyrkogård och fick berättat om olika traditioner runt begravning och död. Vi såg hur fint det är med alla blommor och tända ljus.

 

 

4-åringarna:

 

Ny form för samlingen med flanomaterial presenterades för barnen. Lek och sång. Vi tränade på namn. Barnen fick prova på färgmönster med muttrar och skruvar som placeras efter givna mönster. Lägesbeskrivningar som på över under gjordes med hjälp av nallarna. Vi trär pärlor efter olika mönster. De fick träna på att se hur mycket de olika sidorna på en tärning står för. Fri lek ingår varje gång. Man använder spelen som finns tillgängliga, leker med lera, polisdubblo, pussel m.m. andra läser böcker denna stund är bra för gruppdynamiken.

Barnen bakade kakor inför föräldramötet. Barnen skalade äpplen och rörde samman smeten, här talade vi också om vikten av hygien och alla tvättade sina händer noga. De provade på i samlingen att sitta varannan pojke varannan flicka. De fick sätta upp sina namn i alfabetisk ordning. De spelade bl.a sifferbingo, siffermemory.

Vi pratade om varför vi talar olika, beroende på var vi bott tidigare. De vanligaste geometriska formerna gicks igenom som kvadrat, triangel, cirkel o rektangel.  Gången efter fick barnen i smågrupper som uppgift att hitta former som den tilldelade formen. Tangram användes.

Boken ”Snoppar och snippor” var intressant läsning. Man gjorde geometriska former av lera,  och spelade larvspelet som också bygger på dessa former.  De sorterade former i olika burkar, vilka var lättast att se?

Höstsångerna kom till användning, barnen gillar nya sånger. Vi talade om bråk; hel, halv o fjärdedelar. Anna spelade upp sagan om de hungriga katterna, mössen och deras geometriska ostar. De lekte skola. De gjorde en bild utifrån de geometriska formerna som sol, hus osv.

Rebecca läste sagan om spökbarnen som bytte färg. Sen spelade de honungsjakten, steka ägg m.m. Vi pratade om bokstäver och hade sen bokstavsjakt. Det gällde att hitta sin bokstav.

Vi pratade om drömmar/visioner vad skall du bli när du blir stor? Vi pratade om familjen, vilka hör till familjen? Månadsteckningen var just min familj.

 

 

3-åringarna:

Den nya gruppen introducerades i hur vi har samlingarna på språk,

De fick bl.a sätta sitt upp namn på flanotavlan. I mindre grupper fick de sortera pärlor efter färg. De räknade hur många det var och talade om de olika färgerna.  Rebecca la ett mönster med pärlor och sen fick barnen fortsätta mönstret i samma ordning. De tränade på grundfärgerna med hjälp av nallarna. Nallarna har olika storlekar vilket ger; större än och mindre än och lika stora. Färg- och vanlig tärning användes för att prova på att plocka pärlor i rätt färg och rätt antal. De övar på att känna igen sina namn och får plocka ner uppsatta från flanotavlan.  

Man har fri lek med tillgång till materialet som lera, mattesakerna m.m

Vi har pratat om födelsedagar och de gjorde en månadsteckning på temat sommarminne.

Månadssången introducerades, man provade funktionen av prepositioner på, över, under och  bakom.

Färgade former skulle placeras efter en mall och forma den bild de fått. Larvspelet provades med sina olika geometriska kroppsdelar. Under grupptiden upprepas övningar i olika skepnader allt för att befästa inlärningen.  Mamma Mårds sånger övades till den gemensamma konserten på kyrkanshus, konserten bjuder kommunen på för alla 3åringar.

Spöksagan spelades upp för att befästa färgerna. Ballongspelet. Dockrummet är populärt hos alla barnen. Lite gemensamma lekar typ Törnrosa och En bonde i vår by. Barnen fick visa hur långt de kunde räkna och peka ut siffror de kände igen

 

 

 

 

 

 
stäng