Mattelekrummet /matteverkstaden

På förskolan finns en mattegrupp bestående av fem representanter. Denna grupp har byggt upp två stycken matteverkstäder/mattelekrum. I våra rum har vi samlat ihop allt tänktbart mattematerial. Mattegruppen har varit på olika studiebesök för att få inspiration till våra rum. 

I mattelekrummet inspirerar vi barnen genom att på ett lustfyllt sätt tidigt ge dem ett matematiskt tänkande. Med hjälp av olika lekfulla material får barnen utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.

Med hjälp av mattesagor pratar vi om olika geometriska former, färger och antal. Vi spelar sifferbingo och färgbingo. Vi använder oss av rim och ramsor för att lära oss ordningstal, antal och för att stärka språket. Vi erbjuder spel, tangram, en affär med varor och pengar, geobräde mm.

För att barnen ska få träna på att sortera och följa mönster använder vi oss av knappar, pärlor, smånallar och stavar.

Barnen får utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen mätning och form. Vi använder oss av linjal och måttband för att mäta. Vi leker med vatten för att få en uppfattning om vad volym är.

 

 

 

 a_matte_9.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a_matte_4.JPG

a_matte_2.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A_matte_10.JPG

a_matte_6.JPG

 

a_matte_7.JPG

 

 
stäng