Minnesanteckningar

Föräldraråd 2016 0405 18.30-20.30

Närvarande Maria D Pernilla N Lill

 

1 I år kan vi inte gå med till skolbesöken, pga verksamheten för kvarvarande barn.

 

2 När det gäller överlämningar  till skola och medföljande information. 
Dessa skall alltid vara formulerade positivt. Inte befästa roller.

 

Vi fortsätter att handla ekovaror, svenska är viktigt.

 

4 Föräldrarådet siktar på familjedag per enhet till hösten.

 

5 Meddelas att staketet nu skall bytas. Beslut fattat på kommunen.

 

6 Man önskar föredrag till föräldramötena. Uppskattat i fjor.


förslag på tema: Stress, gränssättning, Mat ,inte som belöning, 
Något om att man får/måste visa barnen känslor som förberedelse för livet.Föräldramöte 15/1 2015

Närvarande: Pierre S ,Pernilla N,  Peter S, Liv T samt Lill

 

1 Information från Förskolan div  personalförändringar,

2 Förändring i grupperna:
Ankaret har delat småbarngruppen i två grupper ålderhomogent för 1 och 2 åringar.
1 åringar har Cecilia och Anton
2 åringar har Charlotte och Maja.

 

3 Vi har en biträdande förskolechef Linda J

 

Stängdagar 27-28/4 utbildning för personalen i värdegrund.

 

5 Föräldrarådet beslutade om föräldradag till den 26/4 10-14 på förskolan.

 

6 Vi tittade på enkäten. Positivt att fler har svarat  74%, jämt fördelat på sidorna.

 

7 Föräldrarna diskuterade staketet.

 

8 nästa möte 5/3 samma tid och plats

 

                                                                 

 

 

Föräldraråd 20/11 2014

Närvarande: Pierre L, Anna G från lila,  Maria D och Pernilla från orange, Annika och Liv från röd, Peter från blå, Lill.
Caroline V från gul,lämnat återbud

1Info:

*Ekologiskt: köper numera eko- mjölk och bananer.
*framfördes från föräldrarna att man önskar inga klara soppor till barnen
*Fönsterbänkarna byts ut i december under lovet av utbildad personal för ändamålet.
*Planer på föredrag för föräldrar,
Vår specialpedagog Marie-Charlotte runt v 3-4
Syster Kerstin från systerbilen om barnsjukdomar mm under våren.
återkommer med datum
*ny vikarie på orange under Carolines barnledighet Cecilia Christensen, med lång erfarenhet från förskola. Hon kommer precis som Caroline att ha de minsta på Ankarsidan.

* Vi är inbjudna och har tackat ja till
Julspel i Kyrkans hus för 3-4-5 åringar den 9/12 kl 10.00.


* Vi har, som önskades på föräldramötet, bokat
julavslutning i St Hammars Kyrka den 16/12 kl 10.30 avser 3-4-5 åringarna.
Här finns plats för mormor, morfar, farmor och farfar också,
kyrkan rymmer 200 personer.


Om det är någon som inte önskar att barnet deltar, meddela detta. Vi har en grupp hemma på förskolan, så det är inga problem.

* Vi har planerade stängdagar 27-28/4 2015, då personalen skall gå Värdegrundskurs.
* Vi har haft Brandtillsyn utan anmärkning.
* vi har haft elsyn från Vellingebostäder. Vilket resulterade i att "myslamporna" på väggarna tas ur bruk. I övrigt inget att anmärka på.

* Barnmöten kommer att hållas en gång/vecka, där barnen får berätta vad de vill och önskar. En demokratisk skolning för påverkan.
 Vi börjar med matfrågan för att utöka efterhand.

 

2 Föräldrarådet har fått mail om säkerheten på förskolan.

 • Staketet upplevs som en risk:
   Vi ber Vellingebostäder att se över det. Vissa delar behöver göras en plantering framför av typ Rosa Rugosa , förslagsvis något att ta i på den planerade föräldradagen här.
 • Oro för sovande barn:
  Barnen som sover ligger under tak, personal sitter hos dem tills alla sover. Därefter finns personalen utanför tillsammans med övriga barn på Bryggansidan. På Ankarsidan sover de under tak, med personal sittande på plats tills alla sover. Därefter finns personal i personalrummet innanför med uppsikt över dem.
  Ingen okänd kan komma i närheten utan att personalen tar kontakt.
 • Säkerhet vid lek:
  Pedagogiskt utbildad personal har kontroll över inne och ute miljö. Saker som upplevs som farliga tas direkt bort. Barn skall utmanas i sin miljö på olika sätt tex genom att klättra i träd och liknande. Upplever ni som föräldrar något som farligt vill vi att ni berättar för oss så vi kan antingen förklara eller ta bort.
 • Skalskydd:
   För förskolan här ses det inte som ett alternativ i dagsläget, då både personal och barn/föräldrar kommer eller går hela dagen av olika anledningar. I alla "vingar" av huset finns personal tillsammans med barn. I dagsläget skulle det bara kunna vara aktiverat under natten och då har vi redan larm.
 • Trafiksituationen:
  Många i föräldrarådet har uppmärksammat att det fortfarande parkeras vid grinden eller på gatan framför folktandvården liksom på andra sidan av förskolan. Vägen fram mot skolan är bara till för arbetstrafik och de boende på denna gata. Vi ber en gång till,
   var rädd om alla våra barn!
  använd parkeringsplatsen.

 

3 Föräldrarådet bestämde sig för att göra en skrivelse till Vellinge bostäder angående staket och ljus runt förskolan. De kommer att sätta upp lappar att skriva på, vid alla hallar.

4 Man diskuterade att skapa en kassa för de utgifter föräldrarådet ser. Information kommer. Pernilla och Liv kommer att hålla i detta. Kassan har ingen koppling till förskolan i övrigt.

5 Föräldrarådets dag på förskolan är planerad till söndagen den 19 april 2015 kl 10.00.
Tanken är att man skall kunna träffas och göra lite arbeten tillsammans samt grilla eller fika tillsammans. Mer info kommer efterhand. Boka tiden redan nu.

6 Nästa möte 15/1 kl 18.30

 

Föräldraråd 24/9 2014

 Närvarande:

Caroline, Pierre, Anna, Maria, Pernilla, Lill

Peter var upptagen

 

1 Föräldrarna önskar presentations bild på personal på förskoleappen.
uppskattar  information om personalförändringar.

 

2 Vi diskuterade Ekologisk mat.
Vi kommer från nästa vecka börja med ekologisk mjölk.

Följt av ek0bananer.
Önskan är att gå över mer till ekologiskt, men då det är en ekonomisk fråga får vi ta det efterhand.  Man önskade gärna mera fisk. Vi undersöker.

 

3 Föräldraråd kommer att vara varannan månad ca.
 Nästa möte blir torsdagen den 20 november, vi behöver någon förälder till från Bryggan.

 

4 Vi pratade om föräldramöte:

Fjärilar och nyckelpigor tillsammans

Presentation av Systerbilen

detta eftersom behoven av information skiljer sig en del.

Kaniner Björnar och älgar samma kväll

Man önskar ren info om policy,  typ: var man parkerar.
 Hur man firar födelsedagar, kalasinbjudningar,
 klädbehoven gärna med tips,
Presentation av ny personal.
Tider för mattillfällen och hur vi ser på det.
Att vi är nötfri förskola .
Lucia när var och hur? Bildpolicy för internet (FB mm)

Presentation från biblioteket.

 

5 Tankar på en ny familjedag till våren
 där ni föräldrar kan få vara delaktiga i vår utemiljö på lite olika sätt.

 

Lill Kempe

Förskolechef

 

 

Minnesanteckningar från föräldrarådsmötet den 10/5-12

Närvarande: Malin, Anna G, Pernilla, Anna W, Mats, Christina N M och Lill

 

Hösten: Inför hösten minskar vårt barnantal drastiskt. Vi passar på att göra lite omorganisation och samtidigt utveckla organisationen. Ingen av vår tills vidare anställd personal får gå. Några av våra vikarier får däremot lämna oss. Vi har gjort ett litet reklamblad som vi skickat ut till eventuella nya kunder. Rådet föreslog att när det kom några blivande kunder så kunde vi hänvisa till föräldrarådet för eventuella referenser.

 

Förskolans dag: Torsdagen den 24 maj firar vi förskolans dag med att ha tema ”mat” med tre utgångspunkter smak, lukt och känsel. Förmiddagen avslutas med en kemishow för alla husets femåringar.

 

Föräldraaktivitet: Rådets föräldrar kommer att anordna en aktivitet för familjen (en per enhet)

 

Tack: Jag vill samtidigt passa på att tacka de föräldrar som suttit i föräldrarådet som nu går vidare till skolans värld.

 

Ha en skön sommar!

 
stäng