panda_sjalvportratt_002.jpg

panda_sjalvportratt_003.jpg

panda_sjalvportratt_005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panda_gymnastik_014.jpg

 

Skapande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer såsom i lek, bild och rörelse.

  

Genomförande:

Vi vill ge barnen många olika upplevelser i form av olika tekniker, att tex inte alltid använda pensel utan också prova andra redskap att måla med. Vi arbetar mycket med naturmaterial både ute och inne, klister/lim, gips, lera och olika färger (kritor, pennor, akryl, akvarell, ready mix, gouache). Färg och form. Vi gör även olika experiment.

 

September_047.jpgSeptember_043.jpgSeptember2_008.jpg

 

 

 


 

                                  

 

Matte och språk

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  •  utvecklar nyanserat talspåk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och ställa frågor. Kommunicera och samarbeta med varandra.
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  

Genomförande:

Vi övar begrepp som över, bredvid, under osv, turtagning, lika/olika, jämnt/ojämnt, osv, antal (hel, halv, fjärdedel), sortering, penngrepp, födelsedag, adress, efternamn.

Vi läser kapitelsagor i mindre grupp och diskuterar händelsen och ev känslor , spelar spel, lägger pussel och leker lekar som stärker gruppkänslan. För att stärka språkutvecklingen lär vi barnen nya sånger, rim och ramsor.

 

 panda_utflykt.jpgutflykt_035.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

UTE

Förskolan ska sträva efter :

  • att erbjuda barnen en god miljö för utveckling, lek och lärande.
  • att ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan
  • att utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturkunskap och teknik.
  • Att medverka till att ge barnen möjligheten att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön
  • Att utveckla förståelse för barnens egen delaktighet i naturens kretslopp
  • Att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

  

Genomförande:

Vi kommer att tillsammans med barnen att följa naturen och dess skiftningar. Detta gör vi på fyra utvalda ställen som vi går till: Kämpingestranden, Lyckan, Idrottsskogen och Granvikskullarna.

Vi använder utemiljön som ett pedagogiskt rum för att barnen ska kunna utforska t.ex småkryp, växter och träd.

Leker grovmotoriska lekar (Ekorrarna byter bo, Hur mycket är klockan herr Lejon,Tåget ).

 

panda_gymnastik_053.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastik

Vi har tillgång till Sandeplanskolans gymnastikhall, som vi går till en gång i veckan. Där får barnen träna sig på att byta om till idrottskläder, hålla ordning på sina kläder och duscha.

På gymnastiken får barnen prova på olika redskap som tex ringar, linor, gå balansgång på bänkarna eller bommarna, slå kullerbytta på matta.

Vi tränar: Balansgång, klättra, hoppa, krypa, åla, hoppa på ett ben,springa, gå på tå-hälar-in-utsidan av foten, turtagning.

Vi leker lekar tex Skeppsbrott, Hela havet stormar med rockringar, kom alla barn, tunnelboll.

 

September_063.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng