Rutin för klagomålshantering på Skolgångens förskola

 

Rutiner för klagomålshantering ang Skolgångens förskolas verksamhet

Skriftliga rutiner skall finnas.  Enl. lag (2010:800) 4 kapitlet 8§ skall huvudman för utbildning i en kommun ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamhetens form och/eller genomförande.

Information om rutinerna skall lämnas ut på lämpligt sätt.

 

I förarbeten till lagen påpekas att barn och föräldrar sällan vänder sig till huvudmannen som har ansvaret för att rätta till brister innan man anmäler ärendet till skolinspektionen. Detta beror sannolikt på att man inte känner till möjligheten att få frågan utredd av huvudmannen eller om hur de skall gå tillväga om konteákten med förskolechefen inte leder till önskat resultat.

 

För huvudmannens interna ansvarsfördelning, måste klagomålen kommuniceras i de steg som anges.

 

Steg1: kontakta förskolechef 040-450891

mail: skolgangen@skolgangen.se

besöksadress: Skolgången 3 236 33 Höllviken

 

Steg2: Styrelsen för Skolgångens förskola          040451931

lillk@skolgangen.se  Besöksadress: Skolgången 3 236 33 Höllviken

 

Steg3: Utbildningsavdelningen 040-425000

mail: Vellinge.kommun@vellinge.se

Besöksadress: Norrevångsgatan 3, 23581 Vellinge

 
stäng