Uppsägning av barnomsorgsplats                                                     

 Ifylld blankett lämnas tilL

Skolgångens Förskola i Höllviken AB   

 Malin P  Bitr. Förskolechef

Uppsägningstiden är 3 månader

Debitering sker per hel månad oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

 

 

Personuppgifter

 

Barn vars plats uppsägningen avser

 

Efternamn

 

 

Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

 

 

       

 

Efternamn

 

 

Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

 

 

       

 


Sista vistelsedatum

 

År

 

 

Månad

Dag

 


Vårdnadshavares Underskrift

 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

 

Vårdnadshavare 1

Datum

 

 

Ort

Signatur

 

 

Namnförtydligande

 

 

Vårdnadshavare 2

Datum

 

 

Ort

Signatur

 

 

Namnförtydligande

 

16-03-22 14:31

 
stäng